Temeljem čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 100/04, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12.,  152/14., 81/15 - pročišćeni tekst i 94/17 - pročišćeni tekst), u vezi sa čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 33. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine“ Općine Ližnjan - Lisignano, broj 5/09-pročišćeni tekst, l/13. i 2A/17), Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Ližnjan - Lisignano (KLASA: 023-01/18-01/38, URBROJ: 2168/03-01-18-1, od 13. rujna 2018) i Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Ližnjan  - Lisignano ( KLASA: 023-01/18-01/56, URBROJ: 2168/03-01-18-1, od 27. studenog 2018)., Načelnik Općine Ližnjan - Lisignano raspisuje
Prilozi za preuzimanje:
Download this file (Natječaj za prodaju nekretnina.doc)Natječaj za prodaju nekretnina.doc57 kB

Mole se svi roditelji da prijave djecu uzrasta od 1. godine do 4. razreda OŠ, koja nisu obuhvaćena predškolskim i školskim programom u Općini Ližnjan, radi evidencije podjele poklon paketa Djeda Mraza uoči novogodišnjih blagdana 2018. godine.

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30-10:30
Srijeda 11:00-16:30
Petak 07:30-10:30
Pauza za marendu 10:30-11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

EU projekt

euvaltura

REKONSTRUKCIJA STARE VODOVODNE MREŽE U VALTURI

eu bb

Glasilo Općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo Općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf