Odgoj i obrazovanje

ŠKOLE

Osnovna škola dr. Mate Demarin, P.O. Ližnjan
Ravnateljica:  Emanuela Pinzan Chiavalon, prof.
Tel: 052/576-324 
Mob: 099/816 9925
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Voditeljica P.O.: Barbara Vižintin
Tel: 052/578-080
 
Osnovna škola dr. Mate Demarin, P.O. Šišan
Ravnateljica: Emanuela Pinzan Chiavalon, prof.
Tel: 052/576-324 
Mob: 099/816 9925
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Voditeljica P.O.: Mila Vučinić Rakić
Tel: 052/574-787

Osnovna škola - Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi Pula-Pola, PO Šišan-Sissano
Područna škola Šišan - Scuola periferica Sissano
G. Dobran 14, 52100 Sissano
Ravnateljica: Susanna Cerlon
Tel: 052/574-610
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Osnovna škola Šijana, P.O. Valtura
Ravnateljica: Alma Tomljanović
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Učiteljica: Keti Melnjak, tel.550-434, mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Osnovna škola Šijana, P.O. Muntić
Ravnateljica: Alma Tomljanović
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Učiteljice: Jasna Petković - Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i Lara Brečević - Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
              

VRTIĆI

Dječji vrtići "BUBAMARA" Ližnjan / Scuole dell 'infanzia "COCCINELLA" Lisignano
Ravnateljica: Vanja Glavaš
Tel: 052/578-438 (Ližnjan)
Tel: 052/574-669 (Šišan-Sissano)
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Do 1994. godine djelovali su u sastavu Predškolske ustanove „Dječji vrtići i jaslice“ Pula. Općina Ližnjan Osnivačem i vlasnikom ustanove postaje na temelju rješenja Ministarstva prosvjete i RH Odlukom o osnivanju Predškolske ustanove Općine Ližnjan, trajno obavlja djelatnost predškolskog obrazovanja, odgoja, kulture i tjelesne kulture te skrbi o djeci rane predškolske dobi.

Ustanova ima sljedeća tijela: Upravno vijeće, ravnatelja i Odgajateljsko vijeće. Djelokrug i ovlaštenja navedenih tijela uređuju se Odlukom o osnivanju, Statutom ustanove, te drugim općim aktima ustanove.
Svoju djelatnost ustanova obavlja u jedinicama u Ližnjanu - Ližnjan 139 te u Šišanu- ul. G. Dobran 16. Vrtić u Ližnjanu smješten je u donjem djelu školske zgrade s vanjskim prostorom. Vrtić Šišan u blizini je osnovne škole i smješten je u centru mjesta. Oba vrtića imaju usku suradnju sa školom zbog korištenja zajedničkog dvorišta, što za djecu vrtićkog uzrasta ima pozitivan slijed pri upisu u školu (poznata sredina). Skupine su mješovite i obuhvaćaju djecu u dobi od 3 do 7 godina. U Ližnjanu je jedna, a u Šišanu dvije skupine s ukupnim kapacitetom od otprilike 55 djece.

Zajedničkim radom i trudom stvorili smo lijepo mjesto igre i učenja djece u našim vrtićima, nastojimo stvarati okruženje u kojem se djeca, njihovi roditelji i radnici osjećaju dobrodošlo i zadovoljno. Na taj način optimalno potičemo sve aspekte razvoja kod svakog djeteta, vrata našeg vrtića otvorena su djeci s posebnim potrebama, samim time učimo djecu živjeti i poštivati različitosti.

U našim vrtićima mijenjaju se generacije, dječja lica odlaze, nova dolaze, ali svi ostavljaju mali dio sebe i vrata naših vrtića uvijek su im otvorena.

Upravno vijeće

Upravno vijeće je tijelo koje upravlja predškolskom ustanovom Dječji vrtići „Bubamara“ Ližnjan - Scuole dell infanzia „ Coccinella“ Lisignano. Sastoji se od pet članova. Tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač, jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga vrtića, a jedan se član bira iz redova odgajatelja i stručnih suradnika vrtića. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Upravno vijeće, uz suglasnost Osnivača, donosi Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada vrtića, donosi plan upisa djece za pedagošku godinu. Također, donosi odluke i druge opće akte utvrđene zakonom i Statutom vrtića, donosi godišnji plan i program rada vrtića te nadzire njegovo provođenje, donosi financijski plan i godišnji obračun financijskog plana vrtića. Upravno vijeće razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada u vrtiću te odlučuje o izvješćima ravnatelja o radu vrtića i podnosi izvješća o radu vrtića Osnivaču.

Članovi Upravnog vijeća predškolske ustanove Dječji vrtići „Bubamara“ Ližnjan - Scuole dell infanzia „ Coccinella“ Lisignano:

1. Tijana Živko – predsjednica
2. Edi Grdić – član
3. Danijel Ribarić – član
4. Omar Ivančić – član (predstavnik odgajatelja)
5. Tihomir Mirosavljević – član (predstavnik roditelja)

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.