Odgoj i obrazovanje

ŠKOLE

Osnovna škola dr. Mate Demarin, P.O. Ližnjan
Krasa 27, 52204 Ližnjan
Ravnatelj:  Jakov Batinović
Tel: 052/576-324
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel: 052/578-080

Osnovna škola dr. Mate Demarin, P.O. Šišan
Giordano Dobran 14, 52100 Pula
Ravnatelj:  Jakov Batinović
Tel: 052/576-324
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel: 052/574-787

Osnovna škola - Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi Pula-Pola, PO Šišan-Sissano
Područna škola Šišan - Scuola periferica Sissano
Giordano Dobran 14, 52100 Pula
Ravnatelj: Luka Brussich
Tel: 052/574-610
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Osnovna škola Šijana, P.O. Valtura
Valtura, 71 A, 52100 Pula
Ravnateljica: Alma Tomljanović
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Učiteljica: Keti Melnjak - Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Osnovna škola Šijana, P.O. Muntić
Muntić 80, 52100 Pula
Ravnateljica: Alma Tomljanović
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Učiteljica: Lara Brečević - Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

VRTIĆI

Dječji vrtići "BUBAMARA" Ližnjan / Scuole dell 'infanzia "COCCINELLA" Lisignano
Sjedište: Brajdice 8, 52204 Ližnjan
Ravnateljica: Vanja Glavaš
Tel: 099/813-2669 (Ližnjan)
Tel: 052/574-669 (Šišan-Sissano)
Web: https://www.dvbubamara.hr/
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Do 1994. godine djelovali su u sastavu Predškolske ustanove „Dječji vrtići i jaslice“ Pula. Općina Ližnjan-Lisignano osnivačem i vlasnikom ustanove postaje na temelju rješenja Ministarstva prosvjete i RH Odlukom o osnivanju Predškolske ustanove Općine Ližnjan, trajno obavlja djelatnost predškolskog obrazovanja, odgoja, kulture i tjelesne kulture te skrbi o djeci rane predškolske dobi.
Ustanova ima sljedeća tijela: Upravno vijeće, ravnatelja i Odgajateljsko vijeće. Djelokrug i ovlaštenja navedenih tijela uređuju se Odlukom o osnivanju, Statutom ustanove, te drugim općim aktima ustanove.
Svoju djelatnost ustanova obavlja u jedinicama u Ližnjanu- Brajdice 8. te u Šišanu- ulica Giordano Dobran 16.
Zajedničkim radom i trudom stvorili smo lijepo mjesto igre i učenja djece u našim vrtićima, nastojimo stvarati okruženje u kojem se djeca, njihovi roditelji i radnici osjećaju dobrodošlo i zadovoljno. Na taj način optimalno potičemo sve aspekte razvoja kod svakog djeteta, vrata našeg vrtića otvorena su djeci s posebnim potrebama, samim time učimo djecu živjeti i poštivati različitosti.
U našim vrtićima mijenjaju se generacije, dječja lica odlaze, nova dolaze, ali svi ostavljaju mali dio sebe i vrata naših vrtića uvijek su im otvorena.

Upravno vijeće
Upravno vijeće je tijelo koje upravlja predškolskom ustanovom Dječji vrtići „Bubamara“ Ližnjan - Scuole dell infanzia „ Coccinella“ Lisignano. Sastoji se od pet članova. Tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač, jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga vrtića, a jedan se član bira iz redova odgajatelja i stručnih suradnika vrtića. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
Upravno vijeće, uz suglasnost Osnivača, donosi Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada vrtića, donosi plan upisa djece za pedagošku godinu. Također, donosi odluke i druge opće akte utvrđene zakonom i Statutom vrtića, donosi godišnji plan i program rada vrtića te nadzire njegovo provođenje, donosi financijski plan i godišnji obračun financijskog plana vrtića. Upravno vijeće razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada u vrtiću te odlučuje o izvješćima ravnatelja o radu vrtića i podnosi izvješća o radu vrtića Osnivaču.
Članovi Upravnog vijeća predškolske ustanove Dječji vrtići „Bubamara“ Ližnjan - Scuole dell infanzia „ Coccinella“ Lisignano:
  1. Tijana Živko – predsjednica
  2. Vedran Radolović – član
  3. Dino Balde – član
  4. Omar Ivančić – član (predstavnik odgajatelja)
  5. Tihomir Mirosavljević – član (predstavnik roditelja)

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.
Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.