Objava ponovne javne rasprave UPU Uvala Kuje

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13., 65/17., 114/18 i 39/19) i Izmjene zaključka Načelnika Općine Ližnjan-Lisignano Klasa: 350-02/18-01/73, Urbroj: 2168/03-01-19-19 od 04. listopada 2019. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Ližnjan-Lisignano kao nositelj izrade objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Uvala Kuje“


JAVNI POZIV poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2019. godini - ODLUKA


Općina Ližnjan-Lisignano provodi sljedeće mjere u svrhu poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Ližnjan-Lisignano:

Obavijest o početku izvođenja radova na izgradnji nerazvrstane ceste u naselju Ližnjan

Obavještavaju se mještani naselja Ližnjan; naselja Smiljevac i Ribarska ulica o početku izvođenja radova na prometnici – nerazvrstanim cestama: Ribarska ulica – Smiljevac, Smiljevac 2, Smiljevac 3 i Ribarska ulica 5, a u svrhu realizacije projekta Izgradnje nerazvrstane ceste u naselju Ližnjan na k.č. 820/1 i druge k.o. Ližnjan.

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija u 2019./2020. akademskoj godini

KLASA: 604-01/19-01/01
URBROJ: 2168/03-01-19-1
Ližnjan-Lisignano, 14.10.2019. godine

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne Novine" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03 - Odluka, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 33. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano", broj 05/09-pročišćeni tekst, 01/13, 2A/17) i članka 4. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 07/10 i 03/11), Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu studentskih stipendija u 2019./2020. akademskoj godini

Zatvaranje ceste Ližnjan - Medulin

Obavještavaju se svi učesnici u prometu da se zbog izvođenja radova na izvanrednom održavanju kolnika županijske ceste ŽC 5119 dionica Medulin – Ližnjan zatvara za sav promet dio Ližnjanske ceste Medulin - Ližnjan od crkve Sv. Foške do skretanja za ranč “Libora” u dužini od cca 650 m.
Takva privremena regulacija prometa biti će na snazi u periodu od 21.10.2019. do 18.01.2020.
OBILAZNI PRAVAC JE PREKO VANJSKE OBILAZNICE PULE I ŠIŠANA U OBA SMJERA.
Molimo učesnike u prometu za razumijevanje i poštivanje privremene regulacije prometa.

U prilogu je dokumentacija.


21. sjednica Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano

U srijedu  02.10.2019., u prostorijama Općinske sale u Ližnjanu s početkom u 20.00 sati održat će se 21. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano


Obavijest o radovima


OBAVIJEST O OBJAVI LAG NATJEČAJA za TO 1.1.3 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Lokalna akcijska grupa „Južna Istra“  20. rujna 2019. godine objavila je svoj četvrti LAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a „Južna Istra“ za razdoblje 2014.-2020: natječaj za tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Novi projekt i natječaj “Žena u vjeri” u Zvona i Nari

"Žena u vjeri"  – otvoren natječaj za znanstvene i umjetničke radove u časopisu „ZiN Daily“ na temu ravnopravnog uključivanja žena u religijske sustave današnjice.

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30-10:30
Srijeda 11:00-16:30
Petak 07:30-10:30
Pauza za marendu 10:30-11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

EU projekt

euvaltura

REKONSTRUKCIJA STARE VODOVODNE MREŽE U VALTURI

eu bb
eu skola valtura

Glasilo Općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo Općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf