Obavijest o javnom otvaranju ponuda po Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano

Općina Ližnjan-Lisignano, Krasa 7, Ližnjan, putem Jedinstvenog upravnog odjela, objavljuje sljedeću

OBAVIJEST
o javnom otvaranju ponuda po Javnom natječaju za prodaju nekretnina
u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano

Javno otvaranje pristiglih ponuda po Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ližnjan - Lisignano, klasa: 023-01/18-01/38, urbroj: 2168/03-01-18-3 od dana 13. rujna 2018. godine zakazuje se za dan 22. listopada 2018. godine u 9:30 sati u prostorijama Općinske vijećnice, na adresi Ližnjan, Krasa 7, prizemlje.
 OPĆINA LIŽNJAN - LISIGNANO
JUO

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30-10:30
Srijeda 11:00-16:30
Petak 07:30-10:30
Pauza za marendu 10:30-11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

EU projekt

euvaltura

REKONSTRUKCIJA STARE VODOVODNE MREŽE U VALTURI

eu bb

Glasilo Općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo Općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf