Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro u području sporta

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015) Sportska zajednica Općine Ližnjan – Lisignano, dana 18. ožujka 2019. godine raspisuje
 
JAVNI POZIV
za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro u području sporta Općine Ližnjan – Lisignano za 2019. godinu

I.
U Proračunu Općine Ližnjan - Lisignano za 2019. godinu osigurana su sredstva za financiranje rada Sportske zajednice Općine Ližnjan – Lisignano u iznosu od 535.500,00 kuna. Sredstva se raspoređuju na način da je 10.000,00 kuna predviđeno za rad Sportske zajednice, a 525.500,00 kuna za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija sportskih udruga – klubova članova Sportske zajednice Općine Ližnjan – Lisignano.
II.
Pozivaju se sportske udruge – klubovi koji su članovi Sportske zajednice Općine Ližnjan – Lisignano da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro u području sporta.
III.
Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije koji pridonose razvoju u području sporta, kako slijedi: 1.Poticanje i promicanje sporta 2.Osiguravanje uvjeta za provođenje treninga 3.Organiziranje i provođenje natjecanja 4. Organizaciju sportskih manifestacija
IV.
Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2019. godine.
V.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima (Obrazac 1 i Obrazac 2) u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Ližnjan – Lisignano ( www. liznjan .hr ) . Uz navedene obrasce potrebno je priložiti: 1.Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja – Obrazac 3 2.Dokaz o registraciji – ispis iz Registra udruga Republike Hrvatske 3.Izvadak iz registra neprofitnih organizacija (otisnuta stranica iz Registra neprofitnih organizacija s podacima o upisu) 4.Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga, s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, ne starija od 30 dana od dana objave javnog poziva (preslika)

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30-10:30
Srijeda 11:00-16:30
Petak 07:30-10:30
Pauza za marendu 10:30-11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

EU projekt

euvaltura

REKONSTRUKCIJA STARE VODOVODNE MREŽE U VALTURI

eu bb

Glasilo Općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo Općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf