Mjesni odbori

Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01,, 129/05,,109/07,, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, i 19/13- pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) mjesni odbor osniva se statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, i to za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja, odnosno koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Na području Općine Ližnjan-Lisignano osnivaju se sljedeći mjesni odbori:
Mjesni odbor “Jadreški“, za naselje Jadreški
Mjesni odbor “Muntić“, za naselje Muntić
Mjesni odbor “Valtura“, za naselje Valtura
Mjesni odbor „Šišan-Sissano“ za naselje Šišan (Sissano)
Mjesni odbor “Ližnjan“, za naselje Ližnjan

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.
Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.