Izrada, Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ližnjan – Lisignano

INFORMACIJE O PROJEKTU: Izrada, Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ližnjan – Lisignan.

Naziv projekta: Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ližnjan - Lisignano

Kratki opis projekta:
Prostorni plan uređenja Općine Ližnjan-Lisignano je donesen 2009. godine i mijenjan je u nekoliko postupaka. Donošenjem Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije u mjesecu lipnju 2016. godine stvorene su pretpostavke za sustavnu izmjenu planskog rješenja. U važećem PPUO Ližnjan-Lisignano nisu sadržani svi parametri koji jasno definiraju sve lokacijske uvjete za provedbu svih zahvata u prostoru.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ližnjan-Lisignano izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN br. 106/98, 39/04, 45/04 – ispravak i 163/04) u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Cilj projekta je izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ližnjan – Lisignano.

Glavni rezultati koji će dovesti do postizanja ciljeva projekta su sljedeći:
- dodavanje svih parametara koji jasno definiraju sve lokacijske uvjete za provedbu svih zahvata u prostoru
- usklađivanje s odredbama Zakona o prostornom uređenju i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova

Iznos potpore iz proračuna EU (85%) : 163.626,00 kuna
Iznos potpore iz proračuna RH (15%) : 28.875,00 kuna
UKUPAN IZNOS POTPORE (100%) :  192.500,00 kuna
Projekt se provodi u okviru Programa ruralnog razvoja RH, a financira se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Za više informacija o EU fondovima:
https://www.apprrr.hr/ruralni-razvoj/
https://ruralnirazvoj.hr/program/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/program-ruralnog-razvoja-2014-2020/

Sadržaj na Internetskoj stranici isključiva je odgovornost Općine Ližnjan

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.
Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.